05.06.2017

Будівництво нових очисних споруд завершено!

 Закінчено будівництво очисних споруд  біологічної  очистки  продуктивністю  500м3/добу в с. Переяславське та отримано Декларацію про готовність до експлуатації об’єкту від 29.05.2017 р. за № КС 143171491867.

Нові  очисні  споруди  призначаються  для  очищення  виробничо-побутових стоків  ПрАТ  «Переяславський  експериментальний  комбінат  хлібопродуктів»,   а  також  виробничо-побутових  стоків  м’ясопереробного  підприємства,  яке СП ТОВ  «Нива Переяславщини» збирається спорудити на окремій площадці .

     

Для  подачі  стічних  вод  на  очисні  споруди  використовується  існуючий напірний  колектор  Ø250  мм,  в  який  зроблена  врізка  трубопроводу  до споруд.  Технологія  очищення  стічних  вод  розроблена компанією  «Norbert  Shaller  Ges.m.b.H».

Принцип  дії  установки  базується  на  насиченні  стоків  киснем  та використанні  бактерій,  які  живляться  органічним  сустратом,  який  міститься  в осаджуваній воді.

За  показниками  очищення  на  виході  з  очисних  споруд,  очищена  вода  буде  відповідати  вимогам  «Прогнозованого  розрахунку  по встановленню  гранично-допустимих  скидів  (ГДС)  речовин в  зворотних водах СП ТОВ  «Нива  Переяславщини»  в  приток  річки  Супій  після  будівництва  очисних споруд  біологічної  очистки  продуктивністю  500м3/добу  за  технологією  компанії «Shaller» (Австрія).

До  складу  очисних  споруд  входять  технічні  приміщення  очисних  споруд  з побутово-складським  блоком,  споруда  біологічної  очистки  стічних  вод, установка  очищення  поверхневих  стічних  вод  з  майданчика  очисних  споруд, зблоковані  резервуари  дощових  вод  2×60м3,  протипожежні  резервуари  2×50м3, сміттєзбірник та трансформаторна підстанція.

Неочищені  стічні  води  від  підприємства    перекачуються  на  очисні споруди,  існуючою КНС по напірному колектору діаметром 250 мм.  Після  колодязя-гасія  швидкості,  стічні  води  самопливною  каналізацією поступають  в  насосну  шахту  №1  (технічні  приміщення).  В  цю  шахту  також поступають  стічні  води  від  м’ясопереробного  підприємства  СП  ТОВ  «Нива Переяславщини»  (перспективне  будівництво,  259  м3добу)  та  технологічні  стічні води з нових очисних споруд (41 м3/добу самопливною каналізацією Ø315мм.

Занурені насоси з насосної шахти №1 і з’єднаної з нею насосної шахти №2 перекачують  стоки на ротаційний сітчастий фільтр, де утворюється осад, який відводиться у відділювач твердих речовин.

Після фільтра стоки поступають на флотаційну установку, де відбувається видалення  завислих  речовин.  Для  цього  в  установку  подається  повітря,  а також  реагенти:  розчин  хлорного  заліза,  розчин  каустичної  соди  та  розчин поліелектроліту.

Після  попередньої  механічної  очистки  стічні  води  проходять  біологічну очистку,  для  чого  відводяться  в  насосну  шахту  №3,  звідси  перекачуються  в аеротенк  –  частину  установки  біологічної  очистки.  В  аеротенку  під  дією активного  мулу,  що  складається  з  великої  маси  мікроорганізмів,  у  дві  фази переробляється розчинений у воді бруд.

В  результаті  утворюється  мул,  частина  якого  перекачується  в  насосну шахту №3, а інша частина – у відстійник.

В  кінці  періоду  відстоювання  освітлена  вода  з  відстійника  відводиться  в буферну  ємність  для  очищених  вод,  а  мул  –  у  ємність  для  накопичення  мулу.

Звідси  мул  перекачується  в  декантер  (  у  технічному  приміщенні),  де  за допомогою  центрифуги  зневоднюється  до  15%  сухих  речовин.  Надлишковий згущений мул скидається в контейнер і вивозиться.

Остаточна  очистка  освітленої  води  відбувається  на  пісочному  фільтрі, куди вона подається з буферної ємності.

Забруднена промивна вода з пісочного фільтра подається в насосну шахту №1.  Очищені  стічні  води  перекачуються  в  існуючий  напірний  колектор  по  двох трубах  Ø160  мм.  По  напірному  колектору  Ø250мм  очищені  стічні  води відводяться  в  приток  річки  Супій.  Проектом  також  передбачено  збір  та очищення дощових вод з території очисних споруд.

Використовується  установка  очищення  поверхневих  стічних  вод  типу УОТК-500-20.  В  установці  відбувається  видалення  завислих  речовин  та нафтопродуктів.

Із  зблокованих  резервуарів  дощових  вод  очищені  дощові  стоки  періодично перекачуються напірною каналізацією Ø110мм в існуючий напірний каналізаційний колектор Ø250мм.

В процесі очищення стічних вод використовуються хімічні речовини:

42% розчин хлориду заліза FeCl 3- 250 л/добу;

33%  розчин їдкого натрію NaOH  - 150 л/добу.

поліелектроліт – 17,5 кг/добу.

Лаборанти  періодично будуть відбирати  проби  води  на  проміжних  етапах очищення та на виході. На підставі лабораторних аналізів  будуть вноситись корективи в проходження технологічного процесу.